Wie funktioniert das?

Image
Image

Rejestracja Registration REGISTRIERUNG

Nie masz konta w systemie Wolsztyński Rower Miejski? Pobierz aplikację Nextbike lub wejdź na stronę rower.wolsztyn.pl. Następnie wybierz „Rejestracja” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Aby aktywować konto wpłać opłatę inicjalną i kliknij w link weryfikacyjny.
You don't have an account in the Wolsztyński Rower Miejski system yet? Download the Nextbike app or go to rower.wolsztyn.pl Then select „Registration” and follow the displayed instructions. To active your account pay the initial fee and confirm your email.
Haben Sie noch kein Konto im System Wolsztyński Rower Miejski? Laden Sie die Nextbike-App herunter oder besuchen Sie rower.wolsztyn.pl. Wählen Sie dann "Registrierung" und folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Um Ihr Konto zu aktivieren, zahlen Sie die Startgebühr und klicken Sie auf den Verifizierungslink.
Image
Image

Wypożyczenie Rental AUSLEIHEN

Chcesz wypożyczyć rower? Uruchom aplikację Nextbike, a następnie zeskanuj kod QR znajdujący się na rowerze lub wpisz numer roweru. Kliknij „Wypożycz rower” i gotowe. Jeśli dołączyłeś kartę RFID do konta, zbliż ją do czytnika RFID na rowerze. Blokada O-lock otworzy się automatycznie. Pamiętaj, że możesz też zadzwonić na infolinię, pomożemy!
Want to rent a bike? Open the Nextbike app, then scan the QR code on the bike or enter the bike number. Click „Rent a bike” and you’re done – the O-lock will open automatically. If you have paired an RFID card with your account, place the card on the reader on the bike. Remember that you can also call the contact centre, we will help!
Möchten Sie ein Fahrrad ausleihen? Benutzen Sie die mobile App Öffnen Sie die Nextbike-App und scannen Sie dann den QR-Code auf dem Fahrrad oder geben Sie die Fahrradnummer ein. Klicken Sie auf "Fahrrad mieten". Das O-lock-Schloss wird automatisch geöffnet. Wenn Sie eine RFID-Karte mit Ihrem Konto verbunden haben, bringen Sie diese in die Nähe des RFID-Lesegeräts an dem Fahrrad. Sie können auch die Helpline anrufen, wir helfen Ihnen gerne!
Image
Image

ZWROT - teraz jest jeszcze łatwiej! RETURN - now it’s even easier! RÜCKGABE – jetzt ist es noch einfacher!

Wystarczy zamknąć blokadę O-lock, rower zwróci się automatycznie. WAŻNE! Możesz zrobić przerwę w podróży i postój poza stacją, ale zwróć rower koniecznie na stacji.
Just close the O-lock, the bike will return automatically. IMPORTANT! You can pause your journey and use the stopover function outside the station, however the bike must be returned at the station.
Schließen Sie einfach das O-lock-Schloss. Das Fahrrad wird automatisch zurückgeben WICHTIG: Sie können eine Pause machen und außerhalb der Station stoppen, aber beachten Sie, dass Sie das Fahrrad unbedingt an der Station zurückgeben müssen.
Image
Image

Postój Break Mietpause

Potrzebujesz przerwy w wypożyczeniu, a nie chcesz zwracać roweru? Skorzystaj z Postoju w aplikacji. Wybierz aktywne wypożyczenie i wciśnij „Zaparkuj”, potwierdź – teraz możesz opuścić blokadę O-lock bez zwracania roweru. Chcesz jechać dalej? Wybierz „Wznów” na wypożyczeniu, potwierdź i O-lock się otworzy.
Need a break in your rental but don’t want to return the bike? Use the Stop in the app. Select an active rental, press „Parking” and confirm. Now you can close the O-lock without returning the bike. Want to continue your ride? Select „Resume” in the app and the O-lock will open automatically. Want to continue your ride? Select "Resume" in the app and the O-lock will open automatically.
Benötigen Sie eine Mietpause und möchten das Fahrrad nicht zurückgeben? In der mobile Nextbike-Appwählen Sie aktive Miete und klicken Sie auf „Parken”, bestätigen Sie – jetzt können Sie das Schloss schließen, ohne das Fahrrad zurückzugeben. Wollen Sie weiter fahren? Klicken Sie „Fortsetzen“ im Feld „Meine Vermietungen“ in der Mobilen App. Das O-lock-Schloss wird automatisch geöffnet..

FAQ

OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKAUSER ACCOUNT SERVICEBEDIENUNG DES BENUTZERKONTOS

WYPOŻYCZENIE/ZWROTRENTAL/RETURNAUSLEIHEN / ZURÜCKGEBEN

INNEOTHERSONSTIGES